Co zrobić gdy internet nie działa?

Zanim skontaktujesz się z Biurem Inet Centrum:

  • Sprawdź czy urządzenie i kable są prawidłowo podłączone.

  • Sprawdzić czy karta sieciowa jest włączona.

  • Sprawdź czy w gniazdku elektrycznym jest zasilanie.

  • Wyłącz urządzenie z prądu na ok. 1 minutę

Jeśli to nie pomoże należy:

  • upewnić się, że komputer jest włączony

  • przygotować numer umowy

  • sprawdzić nazwę i wersję systemu operacyjnego

  • przygotować jak najwięcej informacji na temat występującego problemu (np. jakie komunikaty wyświetla system operacyjny, jakie czynności zostały wykonane przed wystąpieniem problemu)

  • Skontaktuj się z Biurem Inet Centrum