Cennik usług dodatkowych

Usługi dodatkowe, usługi serwisowe oraz kary umowne.
Cennik obowiązuje od 01.03.2018r.

Opłata miesięczna za przydzielenie publicznego adresu IP
10 zł/m-c
Opłata miesięczna za dzierżawę routera WiFi do podziału sieci wewnętrznej Abonenta
5 lub10 zł/m-c
Opłata miesięczna za dzierżawę routera światłowodowego
15 zł/m-c
Zakup bramki VoIP
od 150 zł
Zakup routera bezprzewodowego i jego konfiguracja przez serwis INET Centrum
od 120 zł
Zakup routera przewodowego i jego konfiguracja przez serwis INET Centrum
od 100 zł
Konfiguracja programu pocztowego do obsługi poczty e-mail lub przeglądarki
100 zł
Konfiguracja programu antywirusowego lub firewall'a na komputerze Abonenta
100 zł
Konfiguracja i aktywacja karty sieciowej, routera lub punktu dostępowego WiFi
100 zł
Inne usługi serwisowe i informatyczne (za każdą rozpoczętą godzinę)
od 100 zł
Każdy dodatkowy numer telefoniczny
5 zł/m-c
Poczta głosowa
5 zł/m-c
Usługa Fax2mail / Fax2web
5 zł/m-c
Usługa multiroom
20 zł/m-c
Biling połączeń
bezpłatne
Dzierżawa bramki VoIP
5 zł/m-c
Konfiguracja urządzenia VoIP
50 zł
Założenie dodatkowego gniazda telefonicznego
70 zł
Zwiększenie prędkości wysyłania o 100 % (tylko światłowód)
20 zł/m-c
Przeniesienie łącza radiowego do innej lokalizacji (stawka + materiał)
50 zł
Przeniesienie łącza światłowodowego do innej lokalizacji (stawka + materiał)
100 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu (awaria powstała z winy Klienta)
70 zł
Założenie dodatkowego gniazdka komputerowego RJ-45
50 zł
Wymiana końcówki RJ45 na kablu abonenckim
25 zł
Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie światłowodowego zestawu odbiorczego
700 zł
Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie bezprzewodowego zestawu odbiorczego
do 420 zł
Kara umowna za naruszenie warunków mowy i regulaminów
400 zł
Utrata, uszkodzenie lub zniszczenie Dekodera STB (wartość udostępnionego sprzętu)
400 zł
Demontaż sprzętu po zakończonej umowie
150 zł