Projekt Klastra Myślenickiego - Węzeł Krakowski

Projekt "Węzeł Krakowski – Budowa węzła telekomunikacyjnego oraz uruchomienie innowacyjnych usług szansą na rozwój lokalnych ISP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, jest to program rozwoju wzajemnej współpracy, powiązania kooperacyjnego mikroprzedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej zlokalizowanych w województwie małopolskim, którzy w ramach Klastra Myślenickiego podejmują wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie ich konkurencyjności na lokalnym rynku usług telekomunikacyjnych poprzez inwestycję w nową infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach projektu powstał węzeł telekomunikacyjny (Węzeł Krakowski), w którym dostępne są między innymi usługi szybkiego dostępu do sieci Internet, Telewizji IPTV, telefoni cyfrowej oraz usług hostingowych w chmurze.

Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach. Dzięki współpracy pomiędzy operatorami zaangażowanymi w projekt, wdrożenie nowych usług dla klientów zostanie zrealizowane szybciej, pełniej oraz bardziej profesjonalnie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt Klastra Myślenickiego

W roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz KIKE został założony Klaster Myślenicki, który w 2011 roku uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Klaster Myślenicki – budowa węzła telekomunikacyjnego oraz usług teleinformatycznych szansą na rozwój lokalnych firm ISP” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt ten, oprócz zadań i celów czysto technicznych takich jak budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wdrożenie nowych usług, obejmuje działania organizacyjne i promocyjne mające na celu dalszy rozwój Klastra poprzez poszerzenie grona Partnerów i realizację z nimi kolejnych projektów. W dniu 31 grudnia 2013 r. zakończono realizację projektu. Efektem tego przedsięwzięcia jest nowoczesny lokalny węzeł telekomunikacyjny, który umożliwił realizację usług transmisji danych pomiędzy członkami powiązania oraz wdrożenie usługi telefonii cyfrowej na rynku lokalnym. Powstały węzeł został włączony do sieci regionalnej i ogólnopolskiej. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy wchodzące w skład Klastra Myślenickiego są w stanie zaoferować swoim klientom usługi o parametrach porównywalnych do tych oferowanych w większych miastach, przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W trakcie realizacji projektu do klastra przystąpiło kolejnych 7 firm.

Inwestycja w mieście Sułkowice


"Ostatnia mila – sieć szerokopasmowa dla mieszkańców miasta Sułkowice w powiecie myślenickim"

Firma Inet Centrum rozpoczęła realizację drugiego projektu inwestycyjnego dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Przedmiotem projektu jest budowa światłowodowej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sułkowice. Projekt ma na celu dostarczenie odbiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz obiektom użyteczności publicznej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań FTTH (Fiber To The Home - światłowód do domu).

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inwestycja w powiecie myślenickim


"Ostatnia mila – sieć szerokopasmowa dla mieszkańców wybranych miejscowości powiatu myślenickiego"

Firma Inet Centrum aktualnie realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Przedmiotem projektu jest budowa dedykowanej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 13 miejscowości gminy Sułkowice i Myślenice w powiecie myślenickim tj.: Banowice, Budziaki, Bugaj, Bysina, Droginia, Jasienica, Łęki, Poręba, Trzemeśnia, Biertowice, Krzywaczka, Rudnik, Na Dole, określonych w inwentaryzacji województwa małopolskiego jako „białe plamy”. Projekt ma na celu dostarczenie odbiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz obiektom użyteczności publicznej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb/s.

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego