Projekt Klastra Myślenickiego

W roku 2010 z inicjatywy trzech małopolskich firm: NETMAR, Inet Centrum s.c. i Studio Wik s.c. oraz KIKE został założony Klaster Myślenicki, który w 2011 roku uzyskał dofinansowanie projektu pt. „Klaster Myślenicki – budowa węzła telekomunikacyjnego oraz usług teleinformatycznych szansą na rozwój lokalnych firm ISP” realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Projekt ten, oprócz zadań i celów czysto technicznych takich jak budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej i wdrożenie nowych usług, obejmuje działania organizacyjne i promocyjne mające na celu dalszy rozwój Klastra poprzez poszerzenie grona Partnerów i realizację z nimi kolejnych projektów. W dniu 31 grudnia 2013 r. zakończono realizację projektu. Efektem tego przedsięwzięcia jest nowoczesny lokalny węzeł telekomunikacyjny, który umożliwił realizację usług transmisji danych pomiędzy członkami powiązania oraz wdrożenie usługi telefonii cyfrowej na rynku lokalnym. Powstały węzeł został włączony do sieci regionalnej i ogólnopolskiej. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy wchodzące w skład Klastra Myślenickiego są w stanie zaoferować swoim klientom usługi o parametrach porównywalnych do tych oferowanych w większych miastach, przy zachowaniu konkurencyjnych cen. W trakcie realizacji projektu do klastra przystąpiło kolejnych 7 firm.