Inwestycja w mieście Sułkowice


"Ostatnia mila – sieć szerokopasmowa dla mieszkańców miasta Sułkowice w powiecie myślenickim"

Firma Inet Centrum rozpoczęła realizację drugiego projektu inwestycyjnego dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Przedmiotem projektu jest budowa światłowodowej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie miasta Sułkowice. Projekt ma na celu dostarczenie odbiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz obiektom użyteczności publicznej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań FTTH (Fiber To The Home - światłowód do domu).

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego