Inwestycja w powiecie myślenickim


"Ostatnia mila – sieć szerokopasmowa dla mieszkańców wybranych miejscowości powiatu myślenickiego"

Firma Inet Centrum aktualnie realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Przedmiotem projektu jest budowa dedykowanej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 13 miejscowości gminy Sułkowice i Myślenice w powiecie myślenickim tj.: Banowice, Budziaki, Bugaj, Bysina, Droginia, Jasienica, Łęki, Poręba, Trzemeśnia, Biertowice, Krzywaczka, Rudnik, Na Dole, określonych w inwentaryzacji województwa małopolskiego jako „białe plamy”. Projekt ma na celu dostarczenie odbiorcom indywidualnym, przedsiębiorstwom, instytucjom oraz obiektom użyteczności publicznej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb/s.

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego