Projekt Klastra Myślenickiego - Węzeł Krakowski

Projekt "Węzeł Krakowski – Budowa węzła telekomunikacyjnego oraz uruchomienie innowacyjnych usług szansą na rozwój lokalnych ISP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”, jest to program rozwoju wzajemnej współpracy, powiązania kooperacyjnego mikroprzedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej zlokalizowanych w województwie małopolskim, którzy w ramach Klastra Myślenickiego podejmują wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie ich konkurencyjności na lokalnym rynku usług telekomunikacyjnych poprzez inwestycję w nową infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach projektu powstał węzeł telekomunikacyjny (Węzeł Krakowski), w którym dostępne są między innymi usługi szybkiego dostępu do sieci Internet, Telewizji IPTV, telefoni cyfrowej oraz usług hostingowych w chmurze.

Celem tych działań jest poprawa jakości dostarczanych usług telekomunikacyjnych na lokalnych rynkach. Dzięki współpracy pomiędzy operatorami zaangażowanymi w projekt, wdrożenie nowych usług dla klientów zostanie zrealizowane szybciej, pełniej oraz bardziej profesjonalnie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013