Instrukcja postępowania ze sprzętemW przypadku stwierdzenia braku zasilania sieci energetycznej lub spadków napięcia elektrycznego, jak również w przypadku wyładowań atmosferycznych dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych należy bezwzględnie zastosować się do poniższych zasad postępowania:

a) odłączyć z gniazdka elektrycznego zasilacz bezprzewodowego urządzenia dostępowego,

b) odłączyć kabel sieciowy ( urządzenia dostępowego) od komputera, routera i każdego innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, jednocześnie należy te urządzenia odłączyć od zasilania elektrycznego.

 

Zastosowanie się do powyższych zasad pozwoli zmniejszyć ryzyko uszkodzenia urządzeń zarówno należących do Operatora (urządzenie dostępowe) jak i Abonenta (sprzęt komputerowy, itp.). Pozwoli to Państwu na uniknięcie nie tylko ewentualnych niepotrzebnych dodatkowych kosztów(gwarancje producentów sprzętu nie obejmują przypadków uszkodzenia urządzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi), ale również wystąpienia niepotrzebnych przerw w dostępie do sieci Internet wywołanych awariami  uszkodzonych urządzeń.